turnusy

 

Zapraszamy na turnusy logopedyczne dla dzieci z  wadami rozwojowymi i genetycznymi. Na turnusach prowadzimy zajęcia, które stymulują rozwój dziecka i pobudzają jego zmysły, rozwijają dzieci w zakresie mowy czynnej i biernej, myślenia oraz ogólnej sprawności fizycznej i społecznej.

 

Oferta turnusów terapeutycznych na rok 2018

Miejsce: hotel Markus w Przesiece http://karkonosze­przesieka.pl

Koszt:w trakcie przygotowania

 

TURNUS ZIMOWY: 21.01-27.01.2018r. koszt 2300zł

TURNUS WIOSENNY: 28.04-04.05.2018r. koszt 2350zł

TURNUS WAKACYJNY- SZKOLNY: 25.06-01.07.2018r. koszt 2350zł

TURNUS WAKACYJNY: 08.08-14.08.2018r. koszt 2300zł

 

Oferta obejmuje m.in.: (oferta będzie wzbogacona o dodatkowe terapie)- w trakcie przygotowania

 • ­ noclegi i całodniowe wyżywienie opiekuna i dziecka
 • ­ indywidualną terapię neurologopedyczną (5 terapii po 30 minut)
 • indywidualną terapię z pedagogiem specjalnym (5 terapii po 30 minut)-turnus wiosenny i szkolny
 • grupowe zajęcia z elementami sensoplastyki, integracji sensorycznej, muzykoterapii, terapii
 • manualnej, arteterapii i ćwiczeń parateatralnych (5 spotkań po 30 minut)
 • grupowe zajęcia ruchowe oraz zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • grupowe ćwiczenia energetyzujące i oddechowo­ głosowe z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego (5 spotkań po 30 minut)
 • grupowa logorytmika (5 spotkań po 60 minut)
 • grupowy relaks psychostymulacyjny (5 spotkań po 20/30 minut)
 • konsultacje indywidualne z neurologopedą
 • konsultacje z pedagogiem specjalnym
 • indywidualne zalecenia logopedyczne i pedagogiczne

 

Zapisy i informacje na temat TURNUSÓW LOGOPEDYCZNYCH organizowanych na 2018r. można uzyskać pisząc na adres nowicka.turnusy@gmail.com  lub pod numerem 669-969-012

 

Kto prowadzi zajecia na turnusach logopedycznych.

W skład kadry terapeutycznej wchodzą neurologopedzi, logopedzi, pedagodzy i pedagodzy specjalni.

 

Jakimi metodami pracujemy.

Pracujemy Metodą Psychostymulacyjną (Dyna­Lingua M.S), metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodą Montessori, elementami metody Glottodydaktyki.

 

Dla kogo przeznaczone są turnusy logopedyczne.

Zapraszamy rodziców wszystkich dzieci z opóźnionym rozwojem intelektualnym i psychoruchowym oraz problemami w zakresie artykulacji i komunikacji m.in. z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zespołem Downa, uatyzmem, afazją, zespołem Westa, niedosłuchem i innymi wadami rozwojowymi i genetycznymi. 

 

Cele terapii prowadzonej na turnusach logopedycznych.

Terapia prowadzona na turnusach ma na celu stymulowanie rozwoju dziecka w sposób wszechstronny. Angażujemy wszystkie zmysły: wzrokowy, słuchowy, dotykowy, smakowy i węchowy. Integracja zmysłów bezpośrednio wpływa na rozwój świadomości własnego ciała i przestrzeni, w której funkcjonujemy.

 • indywidualne diagnozy logopedyczne i pedagogiczne
 • wyznaczamy cele terapii logopedycznej i pedagogicznej
 • indywidualne terapie neurologopedyczne oraz pedagogiczne z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka
 • indywidualne konsultacje ze specjalistami w sprawach zwiazanych z terapią, edukacją oraz wychowaniem dziecka
 • piszemy indywidualne zalecenia do dalszej terapii logopedycznej i pedagogicznej
 • ćwiczenia artykulacyjne­ ćwiczenia języka, warg i podniebienia przygotowywują dziecko do prawidłowego mówienia. Gimnastyka aparatu mowy jest istotnym krokiem w celu osiągnięcia tej ważnej sprawności. Można prowadzić ją w formie zabawy.
 • ćwiczenia oddechowo­ głosowe­ celem tych ćwiczeń jest uświadomienie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej oraz właściwe ustawienie głosu.
 • logorytmikę­ polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo­ ruchową i ruchową dziecka.
 • Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie.
 • sensoplastykę­ twórcze działania plastyczne z wykorzystaniem produktów spożywczych. Podczas zajęć kreatywnie się brudzimy i bawimy jedzeniem.
 • arteterapię­ terapia przez sztukę. Wspiera proces terapii i edukacji dzieci. Jest to metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz twórczym.

 

Organizowane turnusy skierowane są do dzieci w wieku od 2 do 12 lat. (turnus szkolny: od 7-16 rż.) Podczas turnusów logopedycznych prowadzimy:

 • elementy integracji sensorycznej­ działania mające na celu poprawę współdziałania naszych zmysłów, które umożliwiają nam wykonywanie wszystkich codziennych czynności.
 • relaks psychostymulacyjny­ technika oddziaływująca na ciało, połączona z muzyką. Relaks likwiduje napięcia mięśniowe będące konsekwencją stresu komunikacyjnego. Stanowi integralną część pracy nad mową, myśleniem i zachowaniem.
 • zajęcia teatralne-­ wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Poprzez zabawy wchodzenie w rolę wspieramy aktywność dziecka, rozwijamy zdolności koncentracji oraz ćwiczymy pamięć.

Mamy również propozycje na spędzanie czasu wolnego między zajeciami. Przy sprzyjającej pogodzie wychodzimy na dwór puszczać duże bańki mydlane, budujemy tory z przeszkodami itp. Gdy pogoda nie dopisuje zostajemy w sali malując wielkie kolorowe domki lub tworzymy teatr.


Serdecznie zapraszamy!

Zespół Terapeutyczny

 

 

 

 

Script logo