Nasz zespół

Gabinet prowadzony jest przez specjalistę neurologopedę mgr Renatę Nowicką

Renata Nowicka

Właścicielka Centrum

Właścicielka i główna prowadząca gabinet. Osoba o rozległej wiedzy zawodowej i bogatym doświadczeniu w terapii dzieci…

 • Uniwersytet w Białymstoku- Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych).
 • Uniwersytet Wrocławski – Logopedia (Podyplomowe Studia Logopedyczne, Wydział Filologiczny).
 • Uniwersytet Wrocławski – Neurologopedia (Podyplomowe Studia Logopedyczne, Wydział Filologiczny).
 • Uniwersytet Wrocławski – Emisja Głosu (Studia Podyplomowe, Wydział Filologiczny).
 • Uniwersytet Wrocławski – Pedagogika Specjalna (Studia Podyplomowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wydział Filologiczny).
 • Stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.
 • Tytuł Terapeuty Dyplomowanego w metodzie „Dyna-Lingua M.S.” dr hab. prof. M.Młynarskiej i dr T.Smereki.
 • Współpraca z Wrocławskim Centrum Psychostymulacji (2000r-2006r).
 • Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim – zajęcia ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Logopedycznych (2002r-2006r).
 • Organizatorka Stacjonarnych i Wyjazdowych Turnusów Logopedyczno Pedagogicznych.
 • Właścicielka Centrum Terapii Logopedyczno Pedagogicznej.
 • Certyfikat metody „Dyna-Lingua M.S.” dr hab. prof. M.Młynarskiej
  i dr T.Smereki (pierwotna nazwa: psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia).
 • Kurs „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawania mowy”-fundacja Promyk Słońca.
 • Kurs „Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną” Wrocław.
 • Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”- fundacja Promyk Słońca.
 • Kurs Glottodydktyki i glottoterapii- Gdańsk.
 • Kurs „Numicon- matematyka bez barier”-Wrocław.
 • Kurs Handle I stopnia The Handle Institute- Wrocław.
 • Kurs „Metoda Dobrego Startu” Educo Centrum Szkoleń- Wrocław.
 • Kurs „Terapii ręki jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi” -fundacja Promyk Słońca.
 • Kurs „Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela”- fundacja Promyk Słońca.
 • Warsztaty logorytmiczne-ProCentrum- Wrocław.
 • Kursy Klanzy.
 • Udział w konferencjach krajowych.

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny został założony w 2001r.
W gabinecie pracuję różnymi metodami m.in.: metodą psychostymulacyjną „Dyna-Lingua M.S.” wykorzystując następujące techniki:

-relaks psychostymulacyjny
-ćwiczenia energetyzujące
-ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące
-techniki ułatwiające mówienie i rozumienie mowy – rytmogesty i kreacje ruchowe
-schematy artykulacyjne
-techniki zalewania mową i wielokrotnych powtórzeń
-zabawy tematyczne i parateatralne
-techniki pracy nad rozwojem struktur zdaniowych
-ćwiczenia rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem figur
-ćwiczenia rozwijające teorię umysłu
-masaż logopedyczny
-ćwiczenia artykulacyjne
-rozwijanie komunikacji słownej
-zajęcia logorytmiczne i arteterapeutyczne

Prowadzę terapię z wykorzystaniem klocków Numicon obejmującą naukę matematyki, stymulację funkcji poznawczych oraz ćwiczenia językowe. 

Wykonywane zadania mają na celu: kształtowanie pojęcia liczby, przygotowanie
do nauki matematyki, rozszerzanie języka matematycznego, rozumienie i wykonywanie poleceń, stymulację funkcji poznawczych, rozwój motoryki małej.
Dzieci eksperymentując z klockami, na początku poprzez zabawę, uczą się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, by podczas nauki w szkole z łatwością przejść w świat cyfr, liczb i działań matematycznych.

Prywatnie jestem mamą Aleksandra.

Serdecznie zapraszam 🙂

Magdalena Piechaczyk

Terapeutka

Kocha dzieci i uwielbia z nimi pracować.

 • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych – Socjologia, specjalizacja: Komunikacja społeczna i badanie rynku, magister.
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Wydział Nauk o Zdrowiu – Podyplomowe Studia w zakresie Logopedii Klinicznej – logopeda kliniczny.
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Studia Podyplomowe nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej.
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – Psychologia, specjalizacja kliniczna, magister.
 • Stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.
 • obecnie Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej – Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne, specjalność: neurologopedia kliniczna.
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu-prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa-prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • właścicelka firmy Gabinet Prologos Terapia Magdalena Piechaczyk
 • organizator i współprowadząca turnusy logopedyczno-terapeutyczne
 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego we Weroniki Sherborne.
 • Kurs Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawania mowy-fundacja Promyk Słońca.
 • Kurs doskonalający Logorytmika. Metoda wspomagająca rozwój motoryki, słuch i mowę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym-Anima Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • 3 stopniowe szkolenie Terapia Behawioralna Dzieci i Młodzieży ze spektrum autyzmu- Centrum Terapii Behawioralnej BIS s.c.
 • Kurs Monachijska Diagnostyka Rozwojowa- fundacja Promyk Słońca.
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC oraz szkolenie Alternatywne metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych- I, II stopień.
 • Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych TUS terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu- Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
 • Kurs Handle I II stopnia The Handle Institute, Centrum Rozwoju Relacji Droga
 • Kursy Klanza.
 • Udział w konferencjach krajowych.

Emilia Musiałowska

Terapeutka

Terapeuta o wielkim sercu

 • Studia licencjackie – pedagogika specjalna; specjalizacja: surdopedagogika,  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.
 • Studia magisterskie-pedagogika specjalna; specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo.
 • Studia podyplomowe-Logopedia; Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.
 • Studia podyplomowe-Neurologopedia; Uniwersytet Wrocławski.
 • „Handle for the autism spectrum”- Podstawy „Handle” w zaburzeniach ze spektrum
  autyzmu, kurs II stopnia Wrocław.
 • „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego”, Wrocław.
 • „Jestem chłopcem, jestem dziewczynką. Seksualność dziecka w wieku przedszkolnym” Wrocław.
 • Pierwsza Pomoc, Wrocław.

Bogna Sienkiewicz

Terapeutka

 • Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji -Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika. Andragog – Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 • Studia podyplomowe- -Przygotowanie pedagogiczne-Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Pedagogicznych.
 • Psychologia- Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
 • Studium Interwencji Kryzysowej- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 • Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie.
 • Diagnoza i terapia przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej.
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania.
 • Szkolenie kompetencji zawodowych młodych psychologów.
 • Ustawienia systemowe.
 • Genogramy – tworzenie i zastosowanie w pracy terapeutycznej- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum medyczne BabyVITA.
 • III stopniowy kurs doskonalący – terapia behawioralna dzieci z autyzmem.
 • Relacje interpersonalne.
 • Umiejętności wychowawcze
 • Socjoterapia- Pracownie Alternatywnego Wychowania w Łodzi.

Izabela Grycan

Terapeutka

 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną, studia magisterskie Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
 • Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe Uniwersytet Opolski
 • Logopedia, studia podyplomowe, Uniwersytet Opolski
 • Aktywizacja grupy przez metodę KLANZY.
 • Neuroedagogika.
 • Terapia ręki I i II stopnia.
 • Kurs metoda: Dyna – Lingua M. S

Napisz do nas

Czekamy na Twoją wiadomość