Zajęcia grupowe

Centrum Terapii Logopedyczno Pedagogicznej prowadzi, w ramach swojej działalności, indywidualne terapie logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

Metoda dobrego startu

Dzieci w wieku przedszkolnym, sobota: 13.30-14.30 (termin ustalamy co miesiąc)

Metoda Dobrego Startu należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Prezentowane tu podejście metodyczne: uczenia się polisensorycznego, w działaniu i w zabawie sprzyja rozwojowi każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwoju mowy, mający wadę słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji” oraz uczniowie z dysleksją w okresie nauczania wczesnoszkolnego.

Zajęcia grupowe prowadzi pedagog-lneurologopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 • ćwiczenia orientacyjno – porządkowe
 • ćwiczenia orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • ćwiczenia językowe
 • ruchowo – słuchowe (rytmiczne)
 • ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe
 • rysowanie figur geometrycznych
 • pisanie liter i cyfr
 • dbanie o miłą atmosferę
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci
 • wspieranie integrację uczestników

Rodziców w tym czasie zapraszamy na smaczną kawę i herbatę 🙂

Zapewniamy wsparcie pedagogiczne i miłą atmosferę 🙂

Logorytmika

I grupa: 9.30-11.00, II grupa: 11.15-12.45 (termin ustalamy co miesiąc)

Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z niepełnosprawnością. Zajęcia grupowe prowadzi logopeda-psycholog z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Logorytmika jest metodą stosowaną w profilaktyce logopedycznej. Łączy słowa, motorykę i muzykę a przez to wspomaga rozwój mowy, myślenia a także uczy budować i utrzymywać relacje społeczne.

• ćwiczymy naśladowanie, koordynację wzrokowo – ruchową
• ćwiczymy orientację w czasie i przestrzeni
• stymulujemy sferę słuchową, słuchowo – ruchową
• stymulujemy pamięć,
• budujemy wrażliwość na rytm, melodię, tempo, dynamikę
• wspieramy ważny dla nas rozwój emocjonalny oraz społeczny
• wspieramy umiejętności panowania nad aktywnością motoryczną
• dbamy o bezpieczeństwo dzieci
• wspieramy integrację uczestników

W programie wykorzystujemy:
– autorskie wykonania piosenek
– elementy psychomotoryki, terapii integracji sensorycznej
– elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– elementy dziecięcego instrumentarium
– elementy rytmiki
– elementy TUS treningu umiejętności społecznej
– grupę ćwiczeń z zakresu techniki ruchu (poprzez ćwiczenia rytmiczne, percepcyjne, słowne)
– grupę ćwiczeń z zakresu praksji dłoni
– grupę ćwiczeń z zakresu prozodii mowy


Rodziców w tym czasie zapraszamy na smaczną kawę i herbatę 🙂
Zapewniamy wsparcie pedagogiczne i miłą atmosferę 🙂

Akademia rozwoju maluszków

Dzieci w wieku 6-18 miesięcy, piątki: 9.30-10.15

Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe skierowane do dzieci w wieku 6-18 miesięcy. Zajęcia grupowe prowadzi pedagog z doświadczeniem w pracy z młodszymi dziećmi.

• stymulujemy harmonijny rozwój dziecka
• wzmacniamy więź opiekun-dziecko
• rozwijamy motorykę małą i dużą
• rozwijamy koordynację ruchową
• wspieramy kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu
• wspieramy rozwój mowy
• dbamy o bezpieczeństwo dzieci
• dbamy o miłą atmosferę
• wspieramy integrację uczestników

W programie mamy:
• ćwiczenia usprawniające motorykę dużą
• ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową
• ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
• ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i precyzyjne ruchy rąk
• elementy muzykoterapii
• elementy logopedii
• gimnastykę w formie gier i zabaw
• warsztaty plastyczne
• relaksację
• wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, chusty animacyjnej oraz instrumentów muzycznych

Akademia rozwoju (2-3 lata)

Dzieci w wieku 2-3 lat, piątki: 10.45-11.45

Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe skierowane do dzieci w wieku 2-3 lat.
Zajęcia grupowe prowadzi pedagog z doświadczeniem w pracy z młodszymi dziećmi.

• stymulujemy harmonijny rozwój dziecka
• wzmacniamy więź opiekun-dziecko
• rozwijamy motorykę małą i dużą
• rozwijamy koordynację ruchową
• wspieramy kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu
• wspieramy rozwój mowy
• dbamy o bezpieczeństwo dzieci
• dbamy o miłą atmosferę
• wspieramy integrację uczestników

W programie mamy:
– zabawy paluszkowe,
– zabawy z chustą Klanzową
– wierszyki i wyliczanki
– piosenki na każdą porę roku
– relaksację

Rodzice aktywnie uczestniczą z dziećmi a zatem jest to również okazja do wspólnie spędzonego czasu w kreatywny sposób.

Zapewniamy wsparcie pedagogiczne, miłą atmosferę, atrakcyjnie spędzony czas wśród innych Dzieci i ich Opiekunów.

Akademia rozwoju (wiek szkolny)

Dzieci w wieku szkolnym, Sobota: I grupa: 10.00-11.30, II grupa: 11.45-13.15 (termin ustalamy co miesiąc)

Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe skierowane do dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia grupowe prowadzi pedagog-logopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi
i młodzieżą.

 • dbamy o miłą atmosferę
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci
 • wspieramy integrację uczestników

W programie mamy:
– kulinarny czar (przygotowywanie do wyboru: koktajli, naleśników, gofrów, pierogów itp.)

Rodziców w tym czasie zapraszamy na smaczną kawę i herbatę 🙂
Zapewniamy wsparcie pedagogiczne i miłą atmosferę 🙂

Warsztaty artystyczne

Warsztaty Artystyczne to zajęcia grupowe, podczas których dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym. Rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się ich sprawność manualna, a przede wszystkim samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeńststwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest wzajemna inspiracja, rozwijanie zainteresowań artystycznych, eksperyment twórczy, poznawanie sztuki tradycyjnej i współczesnej. Staramy się uwzględniać zainteresowania, potrzeby i możliwości uczestników, tak by ekspresja twórcza była też świetną zabawą. Każdego roku przygotowujemy zupełnie nowe pomysły warsztatowe, by inspiracjom nie było końca.
Warsztaty prowadzi pedagog-terapeuta ręki mający doświadczenie w pracy w dziećmi i młodzieżą.

Napisz do nas

Czekamy na Twoją wiadomość