Informacje o turnusach terapeutycznych

Zapraszamy na Turnusy Logopedyczne organizowane przez Prywatny Specjalistyczny Gabinet

Logopedyczny.

Turnusy organizowane są dla dzieci z opóźnionym rozwojem intelektualnym i psychoruchowym

oraz problemami w zakresie artykulacji i komunikacji m.in. z zespołem Downa, Mózgowym

Porażeniem Dziecięcym, autyzmem, zespołem Westa, sekwencją Pierra­Robina i niedosłuchem.

Terminy: w trakcie przygotowania

Miejsce: hotel Markus w Przesiece http://karkonosze­przesieka.pl

Cena za Opiekuna i Dziecko:  trakcie przygotowania

Oferta obejmuje m.in.:

 • ­ noclegi i całodniowe wyżywienie opiekuna i dziecka
 • ­ indywidualną terapię neurologopedyczną (5 terapii po 30 minut)
 • indywidualną terapię z pedagogiem specjalnym (5 terapii po 30 minut)- turnus wiosenny i szkolny
 • grupowe zajęcia z elementami sensoplastyki, integracji sensorycznej, muzykoterapii, terapii
 • manualnej, arteterapii i ćwiczeń parateatralnych (5 spotkań po 30 minut)
 • grupowe zajęcia ruchowe oraz zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • grupowe ćwiczenia energetyzujące i oddechowo­ głosowe z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego (5 spotkań po 30 minut)
 • grupowa logorytmika (5 spotkań po 60 minut)
 • grupowy relaks psychostymulacyjny (5 spotkań po 20/30 minut)
 • konsultacje indywidualne z neurologopedą
 • konsultacje z pedagogiem specjalnym
 • indywidualne zalecenia logopedyczne i pedagogiczne

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Terapeutyczny

Script logo