Renata Nowicka

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe:

 • Dyplom magistra pedagogiki wczesnoszkolnej: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku.
 • Dyplom logopedy: Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Dyplom neurologopedy: Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Dyplom specjalisty emisji głosu: Podyplomowe Studium Emisji Głosu, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Dyplom pedagoga specjalnego: Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej- rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Tytuł Terapeuty Dyplomowanego w zakresie metody psychostymulacyjnej.
 • Wykładowca akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Kursy i szkolenia:

 • certyfikat psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy i myślenia
 • kurs pedagogiki Marii Montessori
 • warsztaty metodyczne Klanza
 • kurs emisji głosu, dykcji i artykulacji
 • kurs asertywności
 • kurs psychostymulacji
 • warsztaty logorytmiczne
 • aktywny udział w konferencjach naukowych o statusie krajowym i międzynarodowym
Script logo