Oferta

Centrum Terapii Logopedyczno Pedagogicznej prowadzi, w ramach swojej działalności, indywidualne terapie logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z dyslalią
  • z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu
  • z autyzmem
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z zaburzeniami genetycznymi (zespół Downa)
  • z zaburzeniami neurologicznymi (afazją, dyzartrią).
Script logo