Informacje o Turnusach Logopedyczno-Pedagogicznych

Zapraszamy na Turnusy Logopedyczno-Pedagogiczne organizowane przez Prywatny Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny.

Turnusy organizowane są dla dzieci z opóźnionym rozwojem intelektualnym i psychoruchowym

oraz problemami w zakresie artykulacji i komunikacji m.in. z zespołem Downa, Mózgowym

Porażeniem Dziecięcym, autyzmem, zespołem Westa, sekwencją Pierra ­Robina i niedosłuchem.

Terminy: Turnus Zimowy: 03.02-09.02.2019r. koszt: 2600zł

               Turnus Wiosenny: 28.04-04.05.2019r. koszt: 2600zł

               Turnus Szkolny: 30.06-06.07.2019r. koszt: 2650zł

               Turnus Sierpniowy: 11.08-17.08.2019r. koszt: 2600zł

Miejsce: hotel Concordia http://hotelconcordia.pl/

Oferta obejmuje m.in.:

 • ­ noclegi i całodniowe wyżywienie opiekuna i dziecka
 • ­ indywidualeą terapie neurologopedyczne/logopedyczne (5 terapii po 30 minut) - turnus szkolny (5 terapii po 45 minut)
 • indywidualne terapie z pedagogiem specjalnym (5 terapii po 30 minut)
 • indywidualne terapie z zakresu terapii ręki (5 terapii po 30 minut)
 • grupowe zajęcia z elementami sensoplastyki, integracji sensorycznej, muzykoterapii, terapii
 • manualnej, arteterapii i ćwiczeń parateatralnych (5 spotkań po 30 minut)
 • grupowe zajęcia ruchowe oraz zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • grupowe ćwiczenia energetyzujące i oddechowo­ głosowe z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego (6 spotkań po 30 minut)
 • grupowa logorytmika (5 spotkań po 45 minut)
 • grupowy relaks psychostymulacyjny (5 spotkań po 20 minut)
 • konsultacje indywidualne z neurologopedą/logopedą
 • konsultacje z pedagogiem specjalnym
 • indywidualne zalecenia logopedyczne i pedagogiczne (podczas konsultacji)
 • 2 warsztaty dla dzieci: Warsztat mydełkowy oraz Warsztat Kulinarny
 • 1 warsztat dla rodziców
 • ognisko

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Terapeutyczny

Script logo