Elżbieta Mołocznik

 

 

 

 

Wykształcenie:

  • 2011-2013 Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, studia 2 stopnia - magisterskie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • 2008- 2011 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Studia 1 stopnia – licencjat, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika rodzinna

Szkolenia, kursy:

2010- szkolenie „ Rozpoznawanie i diagnozowanie dziecka po przemocy w rodzinie”

2012 – szkolenie „ Bezpieczna integracja społeczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i/lub z upośledzeniem umysłowym”

szkolenie „ Profilaktyka antydepresyjna wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”

szkolenie „ Żałoba w systemie rodzinnym – praca z rodziną po stracie dziecka”

szkolenie „ Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju”

kurs „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”

2013- szkolenie „Arteterapia I – metodą KORART”

szkolenie : „Wspomaganie dzieci z Zespołem Downa w nauce liczenia.”

szkolenie: „ Integracja sensoryczna – jak rozpoznać zaburzenia u dziecka.”

2014 – szkolenie: „ Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień.”

szkolenie: „ Animator zabaw i działań plastycznych.”

szkolenie: „ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.”

szkolenie : „ Diagnozowanie autyzmu – zaburzenia współwystępujące i pokrewne.”

kurs doskonalący : „ Logorytmika – metoda wspomagająca rozwój motoryki, słuchu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”

szkolenie: „Rehabilitacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu.”

kurs : „ Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się.”

kurs : „Elementy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela.”

Warsztaty: „Wspierająca rola nauczyciela w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej.”

szkolenie: „ Jak zmniejszyć stres przy przechodzeniu uczniów na kolejny etap edukacyjny.”

szkolenie: „ Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

szkolenie: „Trener Odysei Umysłu”

2015- szkolenie:” Maraton Artystyczny II edycja – warsztat: muzyczny, plastyczny, teatralny”.

Szkolenie: „ Wstęp do Sensoplastyki – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat „Szkolenie Trenerskie 1 stopnia - Sensoplastyka – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat”.

Script logo